Slank-Indefra.

Som det indre, så det ydre!

Alle holdbare ændringer skal komme indefra, er Ida Oxholms holdning. Slank-Indefra konceptet går bag om vægtproblemet og finder ind til de dybereliggende, ofte ubevidste, årsager til udfordringen.

I 2008 udkom selvhjælpsbogen, Slank Indefra

Hvis årsagen ikke er løst før, under eller umiddelbart efter et vægttab, så vil man tage på igen.

Bogens titel er Slank Indefra, fordi enhver holdbar ændring i vort liv skal komme indefra, som en naturlig konsekvens af ændrede indre tilstande. Vort ydre afspejler vort indre, og hvis jeg ønsker ændringer på det ydre plan, må jeg i realiteten først ændre min indre verden.

Med Slank Indefra søger jeg at hjælpe de mange kronisk overvægtige til en større forståelse af de psykisk/fysiske sammenhænge, der kan have en afgørende betydning i forsøget på at løse vægtproblemet.

Jeg ser også Slank Indefra som en stor hjælp til alle de, der efter et vægttab har svært ved at holde den nye vægt. Det siges at være den vanskeligste opgave i forbindelse med slankning – ikke underligt set i lyset af de dybereliggende årsager til vægtproblemer.

Med Slank Indefra ønsker jeg ikke at fordømme de mange forskellige måder, man kan slanke sig på. Det kan man jo helt sikkert. Man kan presse sig ned i vægt ved at kontrollere, men det holder for det meste blot en overgang. Jeg ønsker mere at give mit bud på, hvordan man igen får et afslappet forhold til mad. Den balancerede normaltilstand, som for de flestes vedkommende nok var tilstede, før de begyndte at tage på. Dette kunne netop betyde, at lysten til at spise sundt, som forskrifterne anbefaler, kommer indefra – først da er forskrifterne holdbare i længden. Varige ændringer skal komme indefra.

Slank Indefra kan naturligvis også bruges som forebyggelse i det hele taget. Her tænker jeg især på teenagere, der ofte vogter over hver kilokalorie, de indtager. Denne holdning kan føre til spiseproblemer og senere vægtproblemer på grund af det unormale forhold til mad, disse teenagere så får.

At kost og motion har en indflydelse på vores vægt er nok indiskutabelt. Dog er vejen til målet, nemlig at få lyst til at spise sundt og dyrke motion, her grebet helt anderledes an, end i alle de forskellige kure, der findes på markedet – netop for at opnå den altafgørende indre ændring.

Slank Indefra bygger på sammenhængen mellem det psykiske og det fysiske, og på at slippe negative tanker og forestillinger omkring sig selv og sin krop. Det kan bedst gøres med TankeRevision.

Slank Indefra handler om at slippe kontrollen, lytte til kroppen og søge at bearbejde den, måske mere eller mindre bevidste, dybere årsag til eller mening med vægtproblemet.

I 2019 udkom selvhjælpsbogen, Slank Indefra, som e-bog

Slank indefra kan fås som e-bog, i en lettere revideret udgave med TankeRevision, som løsningsmodel for udfordringerne –

Ønsker du den printede udgave, så kan du stadigvæk købe originalbogen hos mig – den er udsolgt hos boghandlerne.

Slank Indefra

Den originale Slank indefra kan købes her i bogformat via mobilpay for kr. 170,- + porto 60kr.